pediatrics #2008;19:527-34

Kusunoki T, Morimoto T, Nishikomori R, Heike T, Ito M, Hosoi S, Nakahata T. Obesity and the prevalence of allergic diseases in schoolchildren. Pediatr Allergy Immunol 2008;19:527-34.

Post Info